სამომხმარებლო სესხი

   
სამომხმარებლო სესხით სარგებლობა შეუძლია ყველას, ვისაც აქვს შემდეგი ტიპის შემოსავალი ან მათი კომბინაცია: ყოველთვიური ხელფასი, დღიური ანაზღაურება, გზავნილები, იჯარა.

ასევე თქვენ შეგიძლიათ შეავსოთ სესხის განაცხადი.

სამომხმარებლო სესხის ზღვრული პირობები:

 სესხის თანხა    501 - 100 000 ლარამდე
 სესხის ვადა    72 თვემდე
 სესხის გაცემის საკომისიო    2% - დან
 წლიური საპროცენტო განაკვეთი    25% - დან
 ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი    29.19% - დან

  • 10000 ლარამდე უზრუნველყოფის გარეშე
  • ვითვალისწინებთ კომბინირებულ შემოსავლებს 
  • მოითხოვება მინიმალური დოკუმენტაცია 
  • სესხი გაიცემა 1 სამუშაო დღეში 
ფილიალების რუკა
სესხის კალკულატორი
ვალუტის კურსები


სიახლეების გამოწერა
ელ-ფოსტა

გამოწერაგაუქმება

დასტური