სამომხმარებლო სესხი
 


 
ამომხმარებლო სესხით სარგებლობა შეუძლია ყველას, ვისაც აქვს შემდეგი ტიპის შემოსავალი ან მათი კომბინაცია: ყოველთვიური ხელფასი, დღიური ანაზღაურება, გზავნილები, იჯარა  


სამომხმარებლო სესხის ზღვრული პირობები

 სესხის თანხა    200-50 000 ლარამდე
     
 სესხის ვადა    2-დან 48 თვემდე
     
 სესხის გაცემის საკომისიო    1,5-2% მინ. 10 ლარი


  • 5 000 ლარამდე უზრუნველყოფის გარეშე
  • ვითვალისწინებთ კომბინირებულ შემოსავლებს 
  • მოითხოვება მინიმალური დოკუმენტაცია 
  • სესხი გაიცემა 1 სამუშაო დღეში ფილიალების რუკა
სესხის კალკულატორი
ვალუტის კურსები


სიახლეების გამოწერა
ელ-ფოსტა

გამოწერაგაუქმება

დასტური