სააპლიკაციო ფორმა
სასურველი პოზიცია *
რეზიუმე (PDF)
პირადი მონაცემები *
სახელი, გვარი *
საკონტაქტო ინფორმაცია
ტელეფონი *
მისამართი *
ელ. ფოსტა *
ქალაქი *
სამუშაო გამოცდილება
ორგანიზაცია/საქმიანობის სფერო
თანამდებობის დასახელება
მუშაობის დაწყების თარიღი
წამოსვლის თარიღი
განათლება *
სასწავლებლის დასახელება
ფაკულტეტი/სპეციალობა
მოპოვებული ხარისხი
სწავლის დაწყების თარიღი
სწავლის დასრულების თარიღი
ტრეინინგები / კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები
კურსის დასახელება/ორგანიზაცია
სწავლის დაწყების თარიღი
ხანგრძლივობა
უცხო ენების ცოდნა *
ქართული
თავისუფლად  კარგად  საშუალოდ  არ ვფლობ  
ინგლისური
თავისუფლად  კარგად  საშუალოდ  არ ვფლობ  
რუსული
თავისუფლად  კარგად  საშუალოდ  არ ვფლობ  
სხვა
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა
MS Word
თავისუფლად  კარგად  საშუალოდ  არ ვფლობ  
MS Excel
თავისუფლად  კარგად  საშუალოდ  არ ვფლობ  
MS PowerPoint
თავისუფლად  კარგად  საშუალოდ  არ ვფლობ  
სხვა


უსაფრთხოების კოდი
 
პერსონალური მონაცემების დამუშავება განხორციელდება სს მისო "ქართული კრედიტის" მიერ, რომელიც მოქმედებს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში. პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანია კანდიდატის შესაბამისობის დადგენა არსებულ/სამომავლო ვაკანსიის მოთხოვნებთან, დასაქმების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების მიზნით და შეინახება არაუმეტეს 1 წლის ვადისა. კანდიდატი უფლებამოსილია მიიღოს ინფორმაცია მის შესახებ დამუშავებული პერსონალური მონაცემების თაობაზე, რომელიც თავად მიაწოდა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას და მოითხოვოს აღნიშნული ინფორმაციის გაცნობა, ასლის მიღება, გასწორება, განახლება, შევსება, დამუშავების შეწყვეტა, წაშლა, განადგურება, დაბლოკვა, მონაცემთა გადატანა. ამისთვის, გთხოვთ, მოგვმართეთ ელ. ფოსტაზე: vacancy@geocredit.ge თუ გსურთ, თქვენი რეზიუმე განხილულ იქნეს მომავალში გამოცხადებულ ვაკანსიებთან მიმართებით, გთხოვთ თქვენი რეზიუმე და შესაბამისი თანხმობა, გამოგვიგზავნოთ ელ. ფოსტაზე: vacancy@geocredit.ge სახელწოდებით "რეზერვი". მიღებული ინფორმაცია აისახება აპლიკანტების რეზერვში და დაგიკავშირდებით თქვენი ინტერესების, ცოდნისა და გამოცდილების შესაბამისი ვაკანსიის არსებობის შემთხვევაში. ამასთან, გთხოვთ, გაითვალისწინეთ, რომ რეზერვში თქვენი რეზიუმე შეინახება 3 წლის ვადით. ვადის გასვლის შემდეგ, კი რეზიუმე წაიშლება. ვაკანსიაზე მოთხოვნილი დოკუმენტის/ინფორმაციის გარდა კანდიდატის მხრიდან სხვა ისეთი დოკუმენტის/ინფორმაციის მოწოდების შემთხვევაში, რომელიც შეიცავს პირის პერსონალურ მონაცემებს ან/და განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალურ მონაცემებს და არ არის აუცილებელი კომპანიის მიერ დასაქმების თაობაზე გადაწყვეტილების მისაღებად, კომპანია გაცნობებთ, რომ ასეთი მონაცემი ავტომატურად განადგურდება "პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად.
ვეთანხმები* აუცილებლად შესავსები ველები
ფილიალების რუკა
სესხის კალკულატორი


ოფიციალური გაცვლითი კურსი
00.00.0000

USD
0.0000
0.0000
EUR
0.0000
0.0000
GBP
0.0000
0.0000კომერციული გაცვლითი კურსი
ყიდვა
გაყიდვა

USD
0.0000
0.0000
EUR
0.0000
0.0000სიახლეების გამოწერა
ელ-ფოსტა

გამოწერაგაუქმება

დასტური