სტრატეგია
"კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა (კსპ) არის ბიზნესის უწყვეტი ვალდებულება საკუთარი წვლილი შეიტანოს ეკონომიკურ განვითარებაში, რაც გულისხმობს მუშახელის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას, როგორც მათ ოჯახებში, ისე მთლიანად თემსა და საზოგადოებაში."
კსპ-ს ჩვენეული გაგება ეფუძვნება იმ ფუნდამენტურ რწმენას, რომ თანამიმდევრული კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა, რომელიც ემყარება ეთიკურ სტანდარტებს, საერთაშორისო ნორმებს, პრაქტიკასა და ძირითად ღირებულებებს, არის ბიზნეს წარმატების საფუძველი. მდგრადი განვითარება დიდ გავლენას ახდენს: ეკონომიკურ ზრდაზე, ეკოლოგიურ ბალანსსა და სოციალურ პროგრესზე. 

კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის პრინციპების გაძლიერებით,  მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ქართული კრედიტი ვალდებულებას იღებს, რომ აქტიურად შეუწყობს ხელს საერთაშორისოდ აღიარებულ კორპორაციულ სოციალური პასუხისმგებლობის პრინციპებს, შრომითი და უმაღლესი გარემოსდაცვითი სტანდარტების დაცვასა და უკეთეს მმართველობას. ჩვენი ინიციატივა ემყარება კომპანიის ღრმა რწმენას, რომ კორპორაციული წარმატება და სოციალური კეთილდღეობა ურთიერთდაკავშირებული ცნებებია. 

კომპანიის ხედვა სოციალური ქმედების ძალის (SPTF)შესახებ არის ის, რომ სოციალური ქმედების მართვა (SPM)არის სტანდარტული ბიზნეს პრაქტიკა. იგი წარმოადგენს მიკროდაფინანსების საფუძველს და ადგენს უნივერსალურ სტანდარტებს ყველა მიკროსაფინანსო დაწესებულებისათვის. სოციალური ქმედების შესრულების ძირითადი პრინციპები გულისხმობს შემდეგი პუნქტების დაცვას: 

  • განსაზღვრე და აკონტროლე სოციალური მიზნები; 
  • დარწმუნდი, რომ საბჭოს, მენეჯმენტისა და თანამშრომლების საქმიანობა ემსახურება სოციალურ მიზნებს; 
  • შექმენი კლიენტის საჭიროებებსა და უპირატესობებზე მორგებული პროდუქცია, სერვისები და მიწოდების არხები; 
  • პასუხისმგებლობით მოეკიდე კლიენტებს; 
  • პასუხისმგებლობით მოეკიდე თანამშრომლებს; 
  • დააბალანსე ფინანსური და სოციალური საქმიანობა. 

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ქართული კრედიტის მიზანია, დანერგოს ზემოთმოყვანილი სტანდარტები თავის ყოველდღიურ საქმიანობაში და გახდეს კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის სტანდარტებისა და ეთიკის დაცვის ფლაგმანი ქართულ ბაზარზე და გახდეს მისაბაძი მაგალითი სხვა დაწესებულებებისათვის.
ფილიალების რუკა
სესხის კალკულატორი


ოფიციალური გაცვლითი კურსი
00.00.0000

USD
0.0000
0.0000
EUR
0.0000
0.0000
GBP
0.0000
0.0000კომერციული გაცვლითი კურსი
ყიდვა
გაყიდვა

USD
0.0000
0.0000
EUR
0.0000
0.0000სიახლეების გამოწერა
ელ-ფოსტა

გამოწერაგაუქმება

დასტური