შესაბამისობა
მარეგულირებელი ნორმების შესაბამისობის დანიშნულებაა ორგანიზაციებმა მიზნად დაისახონ, იყვნენ ინფორმირებული და ფეხი აუწყონ საერთო პოლიტიკას, სტანდარტებს, კანონებსა და რეგულაციებს. მარეგულირებელი დაწესებულებების მთავარი სტიმული ის არის, რომ არსებობდეს მაღალი შესაძლებლობა იმისა, რომ აღმოჩენილი, შესწავლილი და სანქცირებული იქნება კანონის დარღვევა. 

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ქართულ კრედიტში ჩვენს საქმიანობას განსაზღვრავს კომპანიის პასუხისმგებლობა იმ თემისა და გარემოს წინაშე (როგორც სოციალური, ისე ეკოლოგიური), სადაც ჩვენ ვმუშაობთ. ზემოთხსენებულ სტანდარტებთან შესაბამისობა გულისხმობს კორპორაციული პასუხისმგებლობის გაზრდას და მის დადებით გავლენას ფინანსურ, სოციალურ და ეკოლოგიურ გარემოზე. ეს ეხება როგორც კლიენტებს, ისე დაინტერესებულ მხარეებს. 

მარეგულირებელ ნორმებში შედის: 
 
  • საერთაშორისო ნორმები და პრაქტიკა (სოციალურ ქმედების მართვის უნივერსალური სტანდარტები SPM) 
  • საქართველოს კანონმდებლობა „საქართველოს კანონი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ“ (18.07.2006 N 3482)” 
  • კორპორაციული კულტურა და ეთიკის სტანდარტები მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია  ქართულ კრედიტში

დასტურად იმისა, რომ ჩვენი საქმიანობა და კლიენტებთან ურთიერთობა შეესაბამება ზემოთხსენებულ ძირითად ღირებულებებს, ჩვენ 
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში „ქართული კრედიტი“ შევიმუშავეთ ეთიკის კოდექსი.
ფილიალების რუკა
სესხის კალკულატორი


ოფიციალური გაცვლითი კურსი
00.00.0000

USD
0.0000
0.0000
EUR
0.0000
0.0000
GBP
0.0000
0.0000კომერციული გაცვლითი კურსი
ყიდვა
გაყიდვა

USD
0.0000
0.0000
EUR
0.0000
0.0000სიახლეების გამოწერა
ელ-ფოსტა

გამოწერაგაუქმება

დასტური