სესხის განაცხადი

ინფორმაცია სესხის შესახებ
სესხის მოცულობა: *
ვალუტა: *
სესხის სასურველი ვადა (2 - 72 თვე): *
სასურველი ყოველთვიური შენატანი: *
სესხის მიზნობრიობა: *
აირჩიეთ ფილიალი: *

პირადი მონაცემები
სახელი გვარი: *
სქესი: *
დაბ. თარიღი (დღე/თვე/წელი): *
პირადი ნომერი: *
ფაქტიური მისამართი (ქალაქი, ქუჩა): *
მობილური: *

ინფორმაცია შემოსავლების შესახებ
შემოსავლის წყარო: *
ყოველთვიური შემოსავალი (ლარში): *

            
დამატებითი შემოსავალი (ლარში):
დამატებითი შემოსავლის დახასიათება:


დამატებითი კომენტარი:


უსაფრთხოების კოდი


ამ განაცხადზე თანხმობით, განმცხადებელი ადასტურებს ზემოთ აღნიშნული ინფორმაციის სისწორეს და უფლებას აძლევს ქართულ კრედიტს გადაამოწმოს განმცხადებლის პერსონალური მონაცემები და მის შესახებ არსებული სხვა ინფორმაცია ნებისმიერ საჯარო მონაცემთა ბაზაში.* აუცილებლად შესავსები ველები
ფილიალების რუკა
სესხის კალკულატორი
ვალუტის კურსები


სიახლეების გამოწერა
ელ-ფოსტა

გამოწერაგაუქმება

დასტური