სესხის განაცხადი

ინფორმაცია სესხის შესახებ
სესხის მოცულობა: *
ვალუტა: *
სესხის სასურველი ვადა (6 - 60 თვე): *
სასურველი ყოველთვიური შენატანი: *
სესხის მიზნობრიობა: *
აირჩიეთ ფილიალი: *

პირადი მონაცემები
სახელი გვარი: *
სქესი: *
დაბ. თარიღი (დღე/თვე/წელი): *
დოკუმენტის ტიპი: *
პირადი ნომერი: *
დოკუმენტის ნომერი: *
ფაქტიური მისამართი (ქალაქი, ქუჩა): *
მობილური: *

ინფორმაცია შემოსავლების შესახებ
შემოსავლის წყარო: *
ყოველთვიური შემოსავალი (ლარში): *

            
დამატებითი შემოსავალი (ლარში):
დამატებითი შემოსავლის დახასიათება:


დამატებითი კომენტარი:


უსაფრთხოების კოდი


ამ განაცხადზე თანხმობით, განმცხადებელი ადასტურებს ზემოთ აღნიშნული ინფორმაციის სისწორეს და უფლებას აძლევს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ქართულ კრედიტს გადაამოწმოს განმცხადებლის პერსონალური მონაცემები და მის შესახებ არსებული სხვა ინფორმაცია ნებისმიერ საჯარო მონაცემთა ბაზაში.* აუცილებლად შესავსები ველები
ფილიალების რუკა
სესხის კალკულატორი


ვალუტის კურსები


სიახლეების გამოწერა
ელ-ფოსტა

გამოწერაგაუქმება

დასტური