ბიზნეს სესხი

   
ბიზნეს სესხით
სარგებლობა შეუძლია ყველას, ვისაც აქვს მცირე და საშუალო ბიზნესი.

ჩვენ მოგცემთ საშუალებას განავითაროთ თქვენი ბიზნესი, მზად ვართ, გაგიწიოთ სრული ფინანსური მომსახურება და დაგეხმაროთ ბინზესის გაფართოებაში. 

ასევე თქვენ შეგიძლიათ შეავსოთ სესხის განაცხადი.

 

ბიზნეს სესხის ზღვრული პირობები:

 სესხის თანხა    100 000 ლარამდე
 სესხის ვადა    72 თვემდე
 სესხის გაცემის საკომისიო    2% - დან
 წლიური საპროცენტო განაკვეთი    23% - დან
 ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი    26.66% - დან

  • 20 000 ლარამდე უზრუნველყოფის გარშე 
  • 3 000 ლარამდე თავდების გარეშე 
  • თქვენს შემოსავლებზე მორგებული გადახდის გრაფიკი 
  • ვითვალისწინებთ კომბინირებულ შემოსავლებს 
  • მოითხოვება მინიმალური დოკუმენტაცია 
  • სესხი გაიცემა 1 სამუშაო დღეში 
ფილიალების რუკა
სესხის კალკულატორი
ვალუტის კურსები


სიახლეების გამოწერა
ელ-ფოსტა

გამოწერაგაუქმება

დასტური