ბიზნეს სესხი

   
ბიზნეს სესხით
სარგებლობა შეუძლია ყველას, ვისაც აქვს მცირე და საშუალო ბიზნესი.

ჩვენ მოგცემთ საშუალებას განავითაროთ თქვენი ბიზნესი, მზად ვართ, გაგიწიოთ სრული ფინანსური მომსახურება და დაგეხმაროთ ბინზესის გაფართოებაში. 

 

ბიზნეს  სესხის ზღვრული პირობები

  
 სესხის თანხა    200 - 50 000 ლარამდე
     
 სესხის ვადა     2 დან - 48 თვემდე
     
 სესხის გაცემის საკომისიო    1.5-2%, მინ. 10 ლარი

  • 20 000 ლარამდე უზრუნველყოფის გარშე 
  • 3 000 ლარამდე თავდების გარეშე 
  • თქვენს შემოსავლებზე მორგებული გადახდის გრაფიკი 
  • ვითვალისწინებთ კომბინირებულ შემოსავლებს 
  • მოითხოვება მინიმალური დოკუმენტაცია 
  • სესხი გაიცემა 1 სამუშაო დღეში 
  ფილიალების რუკა
  სესხის კალკულატორი
  ვალუტის კურსები


  სიახლეების გამოწერა
  ელ-ფოსტა

  გამოწერაგაუქმება

  დასტური