აგრო სესხი


 
გრო სესხით სარგებლობა შეუძლიათ სოფლის მეურნეობით დაკავებულ პირებს. 
თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ სესხი, თქვენს საქმიანობაზე მორგებული ინდივიდუალური პირობებით. 

აგრო სესხის ზღვრული პირობები: 
 
 
 სესხის თანხა    200 – 50 000 ლარამდე
     
 სესხის ვადა    2 დან 48 თვემდე
     
 სესხის გაცემის საკომისიო    1,5-2%, მინ. 10 ლარი


  • 20 000 ლარამდე უზრუნველყოფის გარეშე
  • 3 000 ლარამდე თავდების გარეშე
  • სეზონურ შემოსავლებზე მორგებული გადახდის გრაფიკი 
  • ვითვალისწინებთ კომბინირებულ შემოსავლებს 
  • მოითხოვება მინიმალური დოკუმენტაცია 
  • სესხი გაიცემა 1 სამუშაო დღეში 


ფილიალების რუკა
სესხის კალკულატორი
ვალუტის კურსები


სიახლეების გამოწერა
ელ-ფოსტა

გამოწერაგაუქმება

დასტური