აგრო სესხი


  აგრო სესხით სარგებლობა შეუძლიათ სოფლის მეურნეობით დაკავებულ პირებს. 
თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ სესხი, თქვენს საქმიანობაზე მორგებული ინდივიდუალური პირობებით.

ასევე თქვენ შეგიძლიათ შეავსოთ სესხის განაცხადი.

აგრო სესხის ზღვრული პირობები:

 სესხის თანხა    2001 – 100 000 ლარამდე
 სესხის ვადა    72 თვემდე
 სესხის გაცემის საკომისიო    2% - დან
 წლიური საპროცენტო განაკვეთი    23% - დან
 ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი    26.66% - დან

  • 20 000 ლარამდე უზრუნველყოფის გარეშე
  • 3 000 ლარამდე თავდების გარეშე
  • სეზონურ შემოსავლებზე მორგებული გადახდის გრაფიკი 
  • ვითვალისწინებთ კომბინირებულ შემოსავლებს 
  • მოითხოვება მინიმალური დოკუმენტაცია 
  • სესხი გაიცემა 1 სამუშაო დღეში 
ფილიალების რუკა
სესხის კალკულატორი
ვალუტის კურსები


სიახლეების გამოწერა
ელ-ფოსტა

გამოწერაგაუქმება

დასტური